1/2

Projekt

BRF SKOGSGLÄNTAN

Lagom stort är Brf Skogsgläntan som består av sexton stycken skånska radhus i två

varianter alla uppförda i sten med bandtäckta tak för att smälta in i den skånska

landsfloran. Genom individuell mätning av både värme och vatten kommer fokus

kunna läggas på att själv aktivt kunna leva miljömedvetet i dessa klimatsmarta hem.