1/1

Projekt

BRF Fölet

Lagom stort är Brf Fölet som består av åtta stycken skånska radhus uppförda i sten med bandtäckta tak för att smälta in i den skånska lands foran. Möjlighet fnns till individuell mätning av både värme och vatten och fokus kan läggas på att själv aktivt kunna leva miljömedvetet i dessa klimatsmarta hem.